Veilig werken is een kwestie van DOEN

DOEN: Artikel 10 van de Arbowetgeving

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, daarom zul je leerlingen in het onderwijs en de huidige werknemers hier op moeten voorbereiden. Praktische informatie geven over arbeidsomstandigheden en leerlingen / medewerkers leren hoe ze risico’s herkennen en hier mee om moeten gaan.

In Artikel 10 van de Arbowet staat dat "de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen ter voorkoming van gevaar voor derden".

Veilig werken is een kwestie van DOEN

Veiligheidsbewustwording

Het versterken van de veiligheidsbewustwording van de medewerkers is niet alleen een kwestie van de juiste dingen leren maar ook DOEN! Ervaringen delen met anderen en in de praktijk ervaren,dat is de basis voor het veranderen van het veiligheidsgedrag. Tijd om in actie te komen! Het in de praktijk toepassen van wat je hebt geleerd, is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe doe je dit nu precies en laat je dit zien? SWB heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld waarbij je met behulp van RIEsicokaarten de bestaande risico's en oplossingen of acceptatie in beeld brengt. Bewustwording en instructie door zelf te DOEN!

Lees verder

Gedrag

De cultuur veranderen binnen een organisatie is een van de grootste uitdagingen die er kunnen zijn. En toch zijn wij van mening dat het mogelijk is! Met SWB kan het gedrag van de medewerkers op het gebied van veiligheid de juiste kant op worden gestuurd. De basis hierbij is dat men de kennis heeft om te weten wat men doet, alleen daarna begint het pas. In de praktijk laten zien dat je kunt veilig werken en je het besef hebt van risicovolle situaties. Zowel het management als de medewerkers worden betrokken bij het veranderingstraject.


Lees verder
Veilig werken is een kwestie van DOEN
Veilig werken is een kwestie van DOEN

Communiceren

Hoe verloopt de communicatie over veiligheid binnen de school of het bedrijf? Is er een duidelijke communicatiestructuur en krijgen alle belanghebbenden de juiste informatie over de risico's en de daarmee samenhangende veiligheidsvoorschriften en -voorzieningen? Een gebrek aan communicatie kan ernstige gevolgen hebben en veel leed veroorzaken. Binnen SWB hebben wij de oplossingen voor een goede communicatie ontwikkeld. Hierbij krijgt iedereen dezelfde instructie over risicovolle situaties en worden de afspraken op het gebied van veiligheid eenvoudig gedeeld.

Lees verder

Constateren - Bespreken - Uitwerken - Invoeren van verbeteringen

In de Arbowet zijn regels vastgelegd over veiligheid alleen voor lang niet alle vraagstukken wordt een oplossing genoemd. En dat kan ook niet want regelmatig zijn risicovolle situaties niet op te lossen. Soms volstaat een instructie of kan een simpele actie ongevallen voorkomen. Alleen als dat ook niet mogelijk is zullen er afspraken gemaakt moeten worden die helder en duidelijk in de school / het bedrijf moeten worden gecommuniceerd. SWB heeft een intervisiemodel ontworpen waarop de medewerkers zelf de oplossing aandragen. Tijd om in actie te komen! Breng veiligheidsonderwerpen in en leer van elkaar!

Lees verder
Veilig werken is een kwestie van DOEN

Praktisch bezig zijn

In veel gevallen denken we veilig te werken, alleen gebeurd dit vaak op de automatische piloot. Handelingen die 'even snel' gedaan moeten worden, worden onveilig uitgevoerd. Daarom stellen we nogmaals voorop dat je de tijd voor veilig werken moet nemen. Sta eens goed stil bij de consequenties...

Veilig werken is een kwestie van DOEN

Beaphar Raalte

"Beaphar is dan ook zeer te spreken over de SWB methode en blijft de komende jaren zich daar ook verder in ontwikkelen. Daarvoor ziet Beaphar SWB als de juiste partner om te blijven werken aan veiligheidsbewustzijn!"

Lees verder

Ga aan de slag met veiligheid! Het is een kwestie van DOEN...

Alleen hoe ga je veiligheid nu inzetten bij jouw organisatie?