Veilig werken kun je LEREN

LEREN: Artikel 8 van de Arbowetgeving

SWB heeft op basis van de Arbowet een toegankelijk programma ontwikkeld voor iedereen en voor elk niveau, want veilig werken kun je leren!

In Artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor het doeltreffend informeren van de werknemer inzake uit te voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Daarnaast heeft de werknemer het recht op een instructie over te nemen maatregelen om deze risico's te voorkomen of te beperken waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele jeugdige leeftijd van de werknemer.

Aangezien de Arbowet voor alle werkgevers en werknemers in Nederland geldt, ligt het voor de hand om de werknemers van de toekomst zo goed mogelijk voor te bereiden op veiligheidsaspecten waarmee ze te maken krijgen in stage- en toekomstige arbeidsplaatsen. De onderwijsperiode is hiervoor de best aangewezen periode! Ook werknemers die nooit zijn geïnstrueerd op het gebied van veiligheid in hun werkomgeving hebben praktische informatie nodig over arbeidsomstandigheden, risico’s en het leren herkennen van en anticiperen op deze risico’s.

Veilig werken kun je LEREN

Leren op je eigen niveau

Om de veiligheidsbewustwording van leerlingen en werknemers te vergroten is het noodzakelijk om te weten wat  de wet voorschrijft. Daarnaast zijn er onderwerpen die iedereen  moet weten zoals ‘Brandveiligheid’, ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’, ‘Houding’, ‘Milieu’, ‘Verantwoordelijkheden’ en ‘Verzuim’.

Ons E-learning programma voorziet in alle voornoemde onderwerpen op zes niveaus zodat iedere kandidaat instructie krijgt binnen het eigen leervermogen. Vanaf het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) tot middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Lees verder

Eenvoudig in taalgebruik

Niet iedereen is even taalvaardig. Wetteksten, overheids- en bedrijfsinformatie bevatten vaak een hoog taalniveau. Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de volwassen bevolking het moeilijk vindt deze teksten te interpreteren of zelfs helemaal niet begrijpt. Voor SWB aanleiding om binnen de instructies van het SWB E-learning programma in eenvoudig Nederlands te spreken, aangepast aan het niveau van de kandidaat. We gebruiken eenvoudige woorden die veel in onze taal voorkomen. Mocht dit dan toch nog te moeilijk blijken, dan geeft de module ‘Moeilijke woorden’ uitleg over het gebruikte woord. Hiermee anticiperen we zoveel mogelijk op het niveau van de individuele kandidaat.

Lees verder
Veilig werken kun je LEREN
Veilig werken kun je LEREN

Leren van elkaar

Door klassikale lessen kan iedereen van elkaar leren. Daarnaast heeft SWB een methode ontwikkeld waarbij iedereen zichzelf en de organisatie een spiegel voorhoudt om op die manier de veiligheidsbewustwording te bevorderen. Vragen zoals "waarom voeren we de werkzaamheden zo uit met alle daarbij behorende veiligheidsrisico's?" of "hoe kan ik dit dan veiliger uitvoeren?" worden in deze methode door de leerling of medewerker zelf beantwoord.

Lees verder

Leren wat je nodig hebt

Het is voor werkgevers, werknemers en/of leerlingen goed om te weten wat de wet zegt inzake arbeidsomstandigheden. Naast de bewuste wetsartikelen zijn er echter zoveel meer onderwerpen die voor ieder mens in een arbeidsplaats van groot belang zijn. Voor al deze onderwerpen hebben wij een speciale training ontwikkeld zodat de veiligheidsbewustwording aanzienlijk wordt vergroot. Aangezien de specifieke werkzaamheden en wat iemand hier voor nodig heeft per branche enorm kunnen verschillen, bieden wij een derde, specifiek op jouw branche gerichte training aan.

Vind je ons E-learning programma voor jouw leerlingen en/of werknemers interessant maar komt jouw branche niet voor in ons aanbod?

Laat het ons weten! Wij kijken graag samen met jou hoe we hier een gepaste invulling aan kunnen geven en maken vervolgens een programma op maat!

Lees verder
Veilig werken kun je LEREN

Unieke methode van opleiden door SWB

Het geheim achter Start Werk & Blijf veilig schuilt in ons zelfregulerende veiligheidssysteem dat kandidaten veiligheidsbewuster maakt. Eenvoudig en doelgericht leren over veiligheid beïnvloedt het veiligheidsgedrag op een positieve manier. Ons E-learning programma kan in eigen tempo en op eigen niveau worden gevolgd. De lesstof wordt zowel fysiek als online aangeboden en sluit hiermee goed aan op de wensen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Een doorgaande leerlijn, herkenbare onderwerpen en leren van elkaar.

Referenties door gebruikers van SWB

Lees hier enkele referenties van onze gebruikers die werken met Basis SWB en/of 'Start Veilig'.

Veilig werken kun je LEREN

Praktijkschool Apeldoorn

"Deze factoren maken het mogelijk dat op Praktijkschool Apeldoorn het slagingspercentage voor tweedejaars leerlingen, op A niveau, vorig jaar op 97% lag. We gaan voor de 100%."

Lees verder
Veilig werken kun je LEREN

Beaphar Raalte

Beaphar is dan ook zeer te spreken over de SWB methode en blijft de komende jaren zich daar ook verder in ontwikkelen. Daarvoor ziet Beaphar SWB als de juiste partner om te blijven werken aan veiligheidsbewustzijn!

Lees verder
Veilig werken kun je LEREN

Weener XL-LTV

De eerste kandidaten met een niet-westerse achtergrond uit de pilot bij Weener XL hebben hun SWB Persoonspas behaald!


Lees verder

Wil jij LEREN wat jij en je omgeving nodig hebben om veilig te werken?

Start Werk & Blijf veilig biedt de oplossing in de vorm van

  • Basis SWB: Middels een Portfolio kunnen leerlingen een certificering behalen. Basis SWB bevat praktische en herkenbare onderwerpen.
  • 'Start Veilig': Een Innovatief E-learning systeem waar iedereen op zijn of haar eigen niveau kan leren en examen doen.