Veiligheidsopleiding middels zelfregulering

Alles in eigen hand !

De Veiligheidsopleiding van SWB is middels zelfregulering, waarbij de organisatie alles in eigen hand heeft, van opleiding en ontwikkeling tot examinering.

Veilig werken hoort deel uit te maken van de bedrijfscultuur. Vaak wordt er veel tijd binnen de organisatie besteed aan het controleren of alles wel volgens de norm wordt uitgevoerd. Regels worden van bovenaf opgelegd. Door het toepassen van zelfregulering wordt veiligheid een issue van iedereen. Van regels naar afspraken die men zelf opgesteld. Hierdoor worden medewerkers intrinsiek gemotiveerd en dat is wat we willen. Kortom: ik ben verantwoordelijk voor jouw veiligheid !

Veiligheidsopleiding middels zelfregulering

Zelfregulerend LEREN

De SWB methodiek is zelfregulerend. De kandidaat kan op eigen tempo en niveau door de E-Learning instructies gaan. Alle resultaten worden vastgelegd in een Singel Sign On systeem zodat de trainer alle resultaten kan volgen. Dit geldt ook voor de (voorloper op E-learning) Portfolio van Basis SWB.

De trainers worden door SWB éénmalig opgeleid zodat zij de kandidaten kunnen coachen en instrueren. Ook de examens kunnen in eigen huis worden afgenomen door examinatoren.

Kortom, het gehele traject in eigen hand!

Dat wil ik ook!

Zelfregulerend DOEN

Risicovolle situaties worden geinstrueerd door het zelf maken van RIEsicokaarten. De trainers worden hierin opgeleid zodat men dit zelf of de kandidaten kunnen uitvoeren. Meerdere de RIEsicokaarten vormen een RIEsicotoer, hierin wordt getraind. Zelf de veiligheidsissues oplossen door middel van werkbare veiligheidsinstructie en -bewustwording.

Door het toepassen van de AIB methode leert u alle ingebrachte praktijkervaringen te vertalen naar het centrale overzicht en door middel van de MVB (Methodische Veiligheidsbewustwordings Methode) kunt u bespreekpunten adequaat oplossen of accepteren.

Dat wil ik ook!
Veiligheidsopleiding middels zelfregulering
Veiligheidsopleiding middels zelfregulering

Zelfregulerend BORGEN

Om zelf SWB te borgen, wordt er door het management van jouw organisatie een SWB Coach aangesteld in overleg met SWB. Deze SWB Coach fungeert als aanspreekpunt binnen de organisatie m.b.t. SWB.

Na de implementatie van de onderdelen 'Start Veilig', 'Werk Veilig' en 'Blijf Veilig' kan de organisatie gecertificeerd worden als de kroon op het werk.

Dat wil ik ook!

Wil jij in jouw organisatie SWB zelfregulerend inzetten?

Vul dan ons contactformulier in, zodat wij contact met jou kunnen opnemen.