De verschillen tussen VCA en SWB in kaart gebracht

De verschillen tussen VCA en SWB in kaart gebracht

Wat is VCA en wat is SWB?

Iedere medewerker van een bedrijf in Nederland moet volgens de Arbeidsomstandighedenwet veilig werken. Hierin staat onder andere, dat iedereen aantoonbare instructie moet hebben op zijn of haar niveau. Bij zowel VCA als SWB (want dit zijn gewoon merknamen) kun je voor deze instructie een opleiding volgen om een veiligheidscertificaat te kunnen behalen. Uiteraard zijn er wel wat verschillen tussen VCA en SWB. Wij hebben de verschillen voor jullie in kaart gebracht:

  • VCA is voornamelijk bedoeld voor veilig werken in de Petrochemie en bouw- en metaalsector. SWB is inzetbaar in alle branches, omdat instructie op maat gesneden wordt voor iedere branche en iedere taak.
  • VCA heeft lesstof op één niveau ontwikkeld voor medewerkers, SWB heeft instructies ontwikkeld voor zes verschillende niveaus. De inhoud van deze instructies is identiek, alleen de manier van instrueren verschilt. Dit hangt af van het niveau en de taalvaardigheid van de kandidaat.
  • VCA heeft een veiligheidssysteem op procedures ontwikkeld. De doelgroepen van SWB zijn meer gebaat bij een instructie die gebaseerd is op de veiligheidsbewustwording van de kandidaten.
  • De lesstof van VCA is erg talig wat veel problemen geeft bij onze doelgroepen. SWB heeft lesstof ontwikkeld op het taalniveau van de kandidaat, zodat de instructie bij hem of haar past.
  • De opleiding voor VCA is vrij in Nederland en kan door iedereen gegeven worden. De opleidingen van SWB worden gegeven door gecertificeerde trainers die ervaring hebben met de doelgroepen en zo de belevingswereld van de kandidaten van binnenuit kennen.
  • VCA stopt zodra het certificaat is behaald. Het is dan afhankelijk van de werkomgeving of er veilig gewerkt wordt. SWB gaat door waar VCA stopt. Wij vinden het belangrijk dat de kandidaten ook in de praktijk laten zien dat ze veilig kunnen werken en de geleerde kennis kunnen toepassen (Werk veilig).
  • Het certificaat van VCA is tien jaar geldig. SWB vindt het belangrijk dat de opgedane kennis regelmatig herhaald wordt, de SWB persoonspas is vijf jaar geldig.
  • Voor het verlengen van het VCA-certificaat zullen opnieuw kosten moeten worden gemaakt, zowel voor de instructie als het examen. Het e-learning account van SWB blijft geldig zolang aan de eisen van de hercertificering wordt voldaan (vijf jaar). U betaalt voor de hercertificering alleen administratiekosten.

Meer weten over SWB, wij vertellen je er graag meer over!

Lees verder
< >